Outfits Tag

כשהייתי בערך בת 10, ההורים שלי החליטו לבנות לי ספרייה, ומסיבה לא ברורה הם החליטו לשאול אותי ולבקש ממני "לשרטט" את הספרייה שאני רוצה. לקחתי את המשימה מאוד ברצינות, ישבתי במשך המון זמן וניסיתי לחשוב על שילובים של מקום למחברות וספרים, מקום לקישוטים יפים ומקום...